Trung cấp nghề GTVT Thăng Long
Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long  Một địa chỉ tin cậy về đào tạo các nghề cơ bản và đặc thù

Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long Một địa chỉ tin cậy về đào tạo các nghề cơ bản và đặc thù

1. Giới thiệu

  &nb...

 

THÔNG BÁO - KẾ HOẠCH

Hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo trung cấp nghề cho học sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông

4/4/2011

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI

Số:       4089/ LĐTBXH - TCDN

V/v hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo trung cấp nghề

cho học sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông

 

Xem thêm: